Komendy na TruckersMP

Komendy:
/c(lear) – Służy do usunięcia historii chatu
/blockpm – Służy do blokowania / odblokowywania prywatnych wiadomości.
/cest-time – pokaż aktualny czas serwera (CEST)
/pm [id] [wiadomość] – Służy do wysyłania prywatnej wiadomości z gracza, który powinien ją otrzymać.
/r(eply) – Używane, aby odpowiedzieć graczowi, którego ostatnia prywatna wiadomość została wysłana.
/p(layers) – Służy do wyświetlania liczby graczy na serwerze.
/pinfo [id] – Służy do uzyskiwania informacji o użytkowniku – Przydatny przy reportowaniu na stronie.
/channel [id] – Służy do zmiany kanałów CB Radio (0 = Dezaktywowany).
/time – pokaż aktualny czas serwera (UTC)
/s(earch) [imię] – Służy do znajdowania graczy z w nicku.
/server – wyświetl informacje o bieżącym serwerze
/s(earch)t(ag) [imię] – Służy do znajdowania graczy z tagiem .
/h(elp) – Wyświetla wszyskie dostępne komendy

Przyciski:
[,] – Służy do zmieniania kanału w CB radiu na niższy. (z 19 na 18 itp)
[.] – Służy do zmieniania kanału w CB radiu na wyższy. (z 19 na 20 itp)
[Y] – Służy do otwierania menu czatu, użyj [ENTER], aby wysłać wiadomość.
[X] – Służy do aktywacji CB Radio (czat głosowy), puść, aby przestać mówić.
[TAB] – Służy do wyświetlania pobliskich graczy, reportów, ustawień i ostatnio spotkanych graczy.
[F9] – Służy do wyłączania czatu.
[F11] – Służy do wyłączania imion i menu [TAB].